ANES : Admin Page

ANES : Data Details [ หน้าหลัก ]


ประชาสัมพันธ์ (click) ( 5 ต.ค. 2564 )

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2565

  • รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
    ประจำปี 2565 จำนวน 6 อัตรา (ทุน ทบ. 1 อัตราและทุนอื่นๆ 5 อัตรา)
    ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2564
    >>Click<<

  • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์ความปวด จำนวน 1 อัตรา
    ติดต่อเบอร์ 02-354-7768 คุณปองหทัย