Anesthesiology Department Of PCM

ข่าวกิจกรรม พิธีการศึกษาพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 38

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 38

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงโฉมศรี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

    อาจารย์แพทย์ พยาบาลวิสัญญี พยาบาลห้องผ่าตัด แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี และนักเรียนพยาบาลวิสัญญี 
    เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงโฉมศรีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
    พระชนมพรรษา วันที่ 16 ม.ค. 62

  User Online : 6

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อเรา
โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
Email: anes.pcm@gmail.com
Website: www.anes.edupcm.com
Facebook: Anes Pcm

ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ราชเทวี กทม. 10400

ThaiCreate.Com Tutorials 
Statistics
Today
4
Yesterday
48
This Month
1,136
Last Month
1,473
This Year
6,979
Last Year
17,312